Autorizació Menors

Els i les menors d'edat haureu de dur l'autorització signada de casa, o signar-la a la recollida del vostre dorsal.
Podeu  descarregar l'autorització directament de l'imatge.