LLanÇameNt de BiciCLeta

i aquest any... amb el vostre dorsal, i acabada la pedalada catigat, metre us foteu lo bocadillo de llonganissa, tindreu dret a un llançament de bicicleta!

Hi haurà premi pel llançament mes llunyà masculí i femení, #catigatbtt#objectiu1714 aquest any #hopetem