UN ANY MES CERABIKE AMB LA CATIGAT


Bones bikers, l’empresa CERABIKE ens ofereix una mostra per cada inscrit a la pedalada!
CERABIKE WAX LUBE es una emulsió base aigua cerosa, que posseeix propietats higroscòpiques,
Les quals permetenQue adapti les seves característiques de lubricació conforme sigui l’entorn en el que es mou el ciclista. Quan el ciclista es trobi en un ambient humit, CERABIKE WAX LUBE passa tindre forma de gel augmentant la lubricació de la transmissió. Pel contrari si l’ambient és calorós CERABIKE WAX LUBE és una cera seca, El que facilita la no adhesió de pols i brutícia del terreny.

CERABIKE WAX LUBE incorpora PTFE, GRAFIT i CERÀMICA en la seva composició, El que Aumenta la protecció de 3.00 visions el disminuir la ficció i l’aderhencia de la brutícia (arena, pols, etc) Per tant és perfecte per ciclistes que valoren per sobre de tot protegir el màxim els components de les seves transmissions.