AcTIVitATS Per LEs ACompAnYants

Per les persones acompanyants que no pedalaran a la CatiGat pla d'Urgell, tenim previstes una serie d'activitats:

Visita guiada al Poal del 1714

Al Poal, va néixer l’any 1666 Antoni Desvalls i de Vergós, el qual fou anomenat comandant dels Sometents de Catalunya per tal de defensar Barcelona contra les tropes d’en Felip V.

Visita guiada a l'estany d'Ivars i Vila-Sana

L'estany d'Ivars i Vila-sana és un estany situat entre els termes municipals d'Ivars d'Urgell i de Vila-sana, a la comarca del Pla d'Urgell. Es tracta de l'estany amb major superfície de Catalunya.


Visita al Museu dels vestits de paper de Mollerussa

El Museu dels Vestits de Paper és un museu ubicat a Mollerussa i que destaca per la seva col·lecció de vestits fets en paper.