AutOrItzaCIÓ MEnors!!

Els i les menors d'edat haureu de dur l'autorització signada de casa, o signar-la a la recollida del vostre dorsal.
Per descarregar l'autorització ho haureu de fer a traves d'aquest enllaç